Nadleśnictwo Brzozów

Jednostka podziału terytorialnego: Podkarpackie / Brzozowski / Brzozów (1802014, miasto)

Liczba spraw: 3

Nadleśnictwo Cisna

Jednostka podziału terytorialnego: Podkarpackie / Leski / Cisna (1821022, gmina wiejska)

Liczba spraw: 3

Nadleśnictwo Lesko

Jednostka podziału terytorialnego: Podkarpackie / Leski / Lesko (1821035, obszar wiejski)

Liczba spraw: 3

Nadleśnictwo Mielec

Jednostka podziału terytorialnego: Podkarpackie / Mielecki / Mielec (1811011, gmina miejska)

Liczba spraw: 3

Pobierz jako CSV