Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Mazowiecka

Liczba spraw: 1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Mazowiecka

Liczba spraw: 1

Zakład Energetyki Cieplnej

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Mazowiecka

Liczba spraw: 1

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

Targowiska Miejskie S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

Miejski Zakład Komunikacji S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

CRK Energia Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Ostrów Wielkopolski

Liczba spraw: 1

Oświetlenie Uliczne i Drogowe, sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Oświęcimski Sport S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Oświęcim

Liczba spraw: 1

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej

Jednostka podziału terytorialnego: Otwock

Liczba spraw: 1

Pobierz jako CSV