Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Grudziądzki Holding Komunalny S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Geotermia Grudziądz Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

GKM Grudziądz S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Olimpia Grudziądz S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Grudziądz

Liczba spraw: 1

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

PGE Toruń SA

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Urbitor Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Toruń

Liczba spraw: 1

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Włocławek

Liczba spraw: 1

Kujawskie Poręczenia Kredytowe

Jednostka podziału terytorialnego: Włocławek

Liczba spraw: 1

„Baza” Spółka z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Włocławek

Liczba spraw: 1

Pobierz jako CSV