Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Jednostka podziału terytorialnego: Nowy Sącz

Liczba spraw: 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Tarnów

Liczba spraw: 1

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Rynex Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

SPR Wisła Płock S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Wisła Płock S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Wodociągi Płockie Sp. z o.o

Jednostka podziału terytorialnego: Płock

Liczba spraw: 1

Port Lotniczy ,,RADOM’’ SA w upadłości

Jednostka podziału terytorialnego: Radom

Liczba spraw: 1

Pobierz jako CSV