"Stadion Miejski" Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Białystok

Liczba spraw: 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o

Jednostka podziału terytorialnego: Łomża

Liczba spraw: 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Łomża

Liczba spraw: 1

Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Łomża

Liczba spraw: 1

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Łomża

Liczba spraw: 1

AURACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jednostka podziału terytorialnego: Śródmieście

Liczba spraw: 0

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Suwałki

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Suwałki

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Spółka z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Suwałki

Liczba spraw: 1

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Suwałki

Liczba spraw: 1

Arena Gdańsk Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Forum Gdańsk Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

InnoBaltica sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Jednostka podziału terytorialnego: Gdańsk

Liczba spraw: 1

Pobierz jako CSV