Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Elbląg

Liczba spraw: 1

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Działdowo

Liczba spraw: 1

Fabryka – Porta Mare Sp. z o. o.

Jednostka podziału terytorialnego: Elbląg

Liczba spraw: 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Olsztynie

Jednostka podziału terytorialnego: Olsztyn

Liczba spraw: 1

Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Olsztyn

Liczba spraw: 1

Zakład Budynków Komunalnych I Spółka z o.o. w Olsztynie

Jednostka podziału terytorialnego: Olsztyn

Liczba spraw: 1

Zakład Budynków Komunalnych II Spółka z o.o. w Olsztynie

Jednostka podziału terytorialnego: Olsztyn

Liczba spraw: 1

Zakład Budynków Komunalnych IV Spółka z o.o. w Olsztynie

Jednostka podziału terytorialnego: Olsztyn

Liczba spraw: 1

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Olsztynie

Jednostka podziału terytorialnego: Olsztyn

Liczba spraw: 1

"AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o. o.

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

ENERGA Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

„Giełda Kaliska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych – Spółka Akcyjna”

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - KALISZ" Spółka Akcyjna

Jednostka podziału terytorialnego: Kalisz

Liczba spraw: 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

Jednostka podziału terytorialnego: Konin

Liczba spraw: 1

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie

Jednostka podziału terytorialnego: Konin

Liczba spraw: 1

Pobierz jako CSV