To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kontakt@zukjaworzyna.pl> o 2021-02-13 23:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2021-02-15 07:07

Pobierz list