To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 13.02.2021 23:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o15.02.2021 07:02