To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@tbs-krosno.info> o 14.02.2021 00:09

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o15.02.2021 11:55

Pobierz list