W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych,
nadesłany e-mailem w dniu 14.02.2021 r., Kieleckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w załączeniu przesyła skan pisma.

Z  poważaniem
Agnieszka Biskupska

Załączniki

Pobierz list