Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie dotyczące wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego wskazujemy, że wnioskujemy o informację prostą.

Zadane pytania służą realizacji ogólnopolskiego monitoringu przejrzystości działania spółek komunalnych, którego wyniki zostaną opublikowane przez nas na stronie www.sprawdzamyjakjest.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list