Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 23.03.2021 r.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Materna
Sekretarz Gminy Czudec
e-mail: sekretarz@czudec.pl
tel.: (17) 717-21-00
Urząd Gminy w Czudcu
Ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
tel.: (17)717-21-00, fax.: (17)717-21-31
email: ugczudec@czudec.pl

Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla
adresata lub upoważnionego pośrednika. Jeżeli otrzymali Państwo ten
email przez pomyłkę, prosimy o jego trwałe usunięcie oraz powiadomienie
nadawcy o zaistniałej sytuacji.
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na
naszej stronie internetowej www.czudec.pl w zakładce „Ochrona danych
osobowych w Gminie Czudec”. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod
adresem: daneosobowe@czudec.pl

Załączniki