Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przesyłam dane dotyczące Gminy Miejskiej Żory.
Pyt. 1)
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Ad. 1)
Gmina posiada uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych Nr 571/LII/10 z 30.09.2010r. Link - http://www.bip.zory.pl/?c=10530
Pyt. 2)
Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Ad. 2)
W Żorach utworzono Żorską Radę Działalności Pożytku Publicznego.
Pyt. 3)
Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Ad. 3)
W Żorach nie powołano Rady Oświatowej.
Pyt. 4)
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Ad. 4 )
Tak, w mieście obowiązuje uchwała Rady Miasta dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Nr 227/XXI/08 z 24.04.2008 r. Link: http://www.bip.zory.pl/?c=5944.
Pyt. 5)
Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Ad. 5)
Ilość uchwał podjętych przez Radę Miasta Żory w roku:
2014 – 125 uchwał
2015 – 151 uchwał,
2016 – 146 uchwał.
Pyt. 6)
Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Ad. 6)
2014 –1
2015 - 20
2016 - 25
2
Pyt. 7) i 8 )
Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
Ad. 7) i 8)
W Żorach utworzono Młodzieżową Radę Miasta i Żorską Radę Seniorów
Pyt. 9) i 10)
Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Ad. 9) i 10)
W gminie nie występuje fundusz sołecki.
Pyt. 11)
Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
Ad. 11)
W gminie nie występuje budżet obywatelski w tej formie.
Pyt. 12)
Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
Ad. 12)
W Żorach mechanizm obywatelskiego współdecydowania o samorządzie wprowadzono już kilka lat temu jako budżet partycypacyjny dla dzielnic. Następnie formułę budżetu obywatelskiego rozszerzono, a mieszkańcom dano także możliwość zgłaszania projektów istotnych w skali całego miasta. Na ten cel z budżetu miasta przekazano w 2014 i 2015 roku po pół miliona złotych. W kolejnym 2016 roku formułę budżetu obywatelskiego zmieniono - mieszkańcy mogli zgłosić projekty niezależnie od ich wartości. Po kilku latach realizacji Budżetu Obywatelskiego w Żorach, przeanalizowaniu jego przebiegu i konsultacjach z radnymi Rady Miasta Żory wyciągnięto wniosek, że zasadne jest powrócenie do jednolitego Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, bez podziału na część ogólnomiejską oraz dzielnicową. Z doświadczeń wynika, że w żorskich warunkach najlepiej sprawdziła się formuła decydowanie o podziale środków bezpośrednio w dzielnicach i to ona jest kontynuowana.
O kwocie przeznaczonej na ten cel decyduje się za pośrednictwem uchwały budżetowej Rada Miasta Żory. Obecnie wynosi ona 80 tysięcy złotych dla każdej z dzielnic.
Organizowane są czyli spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, podczas których można poznać dokładne zasady funkcjonowania ŻBO, zgłosić inicjatywę oraz zagłosować na wybrany projekt.
Pyt. 13)
Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Ad. 13)
2014 – 500 000 zł
2015 – 500 000 zł
2016 – kwota nieokreślona, mieszkańcy mogli wybrać dowolną inwestycję. Zwyciężyła przebudowa basenu otwartego w dzielnicy Rój, która realizowana jest etapowo przez kilka lat.

Z poważaniem,

Anna Ujma
Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu
tel.: +48 606 991 297 | +48 32 43 48 229
email: a.ujma@um.zory.pl

Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25,
tel.: +48 32 43 48 200 | fax: +48 32 43 51 215
email: umzory@um.zory.pl | www.zory.pl
FB: www.facebook.com/miasto.zory/

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Sat, 02 Dec 2017 22:40:05 -0000
Nadawca: sprawa-3651@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-3651@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: umzory@um.zory.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:BRM - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - TAK
ED - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
BRM - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
BRM - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
BRM - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – TAK
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - TAK
FB - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
FB - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE
BPKS- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) -
BPKS - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-3651@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list