Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Włościańska 52, 01-710 Warszawa
Regon 015314853, NIP 525-22-56-730
Wysokość kapitału zakładowego: 466 758 000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000146125
___________________________________________________________________
Ten list jest przeznaczony wyłącznie dla odbiorcy. Może zawierać informacje prywatne i poufne. Jeżeli otrzymał(a) Pan(i) ten list przypadkowo, proszę poinformować o tym nadawcę i skasować list. This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential. If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Załączniki

Pobierz list