To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@pakoslaw.pl
Temat: Wniosek o informację
Data: 2021-05-30 08:37

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.