CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
X a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania
urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

x a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
x b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni
przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy
gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.
nie

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w
BIP lub na stronie internetowej urzędu
X b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
x c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
x b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia
2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
użytkownicy?
a) tak
x b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?
Nie dotyczy
7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek)
zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
0
7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po
raz kolejny?
a) tak
b) nie
x c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
X a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest
to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
społecznościowe?)
Pracownicy referatu organizacyjno-prawnego, Inspektor ds. promocji
gminy, Inspektor ds. CEIDG oraz działalności regulowanej

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
wójt

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO
PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410 [1]
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność
w społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?
Nie dotyczy
8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z
wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania
znajdują się w umowie.
Nie dotyczy

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.
Nie dotyczy
9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest
ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem
publicznym.
nie
CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku?
a) tak
x b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
Nie dotyczy

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy
wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym
informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?
tak

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie
jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie
reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z
budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i
wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
X d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social
mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
nie dotyczy

--
Katarzyna Filim
Inspektor ds. promocji gminy
i organizacji pozarządowych
tel.: (25) 641 43 83
kfilim@kotun.pl

Załączniki

  • informacja_publiczna_o_FB.docx (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list