Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

- ankiety zgłoszeniowej, którą przesłał Państwa urząd do konkursu Perły Samorządu 2021 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej (np. skan) na adres: {{EMAIL}}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji