Pan Szymon Osowski członek zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć członek zarządu
Pani Marzena Błaszczyk członek zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
{{ email }}

OK.1431.39.2021 Brzeziny, dnia
14.06.2021 r.

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną z dnia 02.06.2021 (data
wpływu 07. 06.2021 r.) informuje co następuje.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania
urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)
a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.
Dokumenty takie nie powstały, zasady zostały omówione z nowo zatrudnioną
osobą.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?
Do chwili obecnej żaden z zablokowanych użytkowników nie został
odblokowany.

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
Na dzień odpowiedzi na wniosek zablokowane są 4 osoby

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9
O zablokowaniu użytkowników decyduje redaktorka prowadząca profil.

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.
Prowadzenie fanpage'a Miasta Brzeziny; planowanie i tworzenie treści
postów; moderacja fanpage'a Miasta Brzeziny; realizacja i rozwijanie
komunikacji z mieszkańcami poprzez Facebook; tworzenie zdjęć wraz z
obróbką; publikowanie na fanpage'u informacji otrzymywanych od
naczelników jednostek Miasta Brzeziny i kierowników podległych
jednostek; zachowanie maksymalnie spójności informacji i komunikatów
przesyłanych przez różne kanały informacyjne.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.
Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1000 zł brutto.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P
Nie, widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook nie jest ograniczana.

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
Nie dotyczy.

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?
Burmistrz Brzezin nie prowadzi oficjalnego własnego profilu.

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i
wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
Nie dotyczy.

Załączniki

  • 39.pdf