Szanowni Państwo,

pismo z 24.02.2021 r. (znak WGT.033.4.2021.AB(2)) nie stanowi odpowiedzi na nasz wniosek o informację. Prosimy o odpowiedź "TAK" lub "NIE" na pytanie: czy między 27 kwietnia 2020 r. a 9 maja 2020 roku państwa urząd przekazał dane mieszkańców Państwa gminy Poczcie Polskiej S.A?

Odpowiedź prosimy przesłać na adres: sprawa-24507@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr_H3abZef.pdf (nieskanowany) Skanuj