Dokumenty: P-I.KW-00107/21
Znak sprawy: P-I.1431.4.2021
Rej. koresp. wych.: RKW-124510/21
Wysłane przez: Magdalena Czekajska
Miejsce urzędowania: Wydział Promocji

Wiadomość wysłano do: sprawa-9175@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

przesłano odpowiedź na błędny adres

Załączniki

  • Informacja_publiczna_odpowiedz_Facebook.docx.xades (nieskanowany) Skanuj
  • Informacja_publiczna_odpowiedz_Facebook.docx ( Nie wykryte ) Pobierz
  • weryfikacja_Hx4eLTt.xml (nieskanowany) Skanuj
  • weryfikacja_t7hzNEd.xsl (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list