Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi u udostępnienie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy Minister, od początku pełnienia swojej funkcji do dnia realizacji wniosku, przy wykonywaniu swoich zadań służbowych:

A. korzystał wyłącznie ze skrzynki mailowej służbowej?
B. wysyłał służbową korespondencję również z prywatnej skrzynki mailowej?

Prosimy o przesłanie odpowiedzi jedynie poprzez wskazanie właściwej z powyższych opcji.

Wnioskowaną odpowiedź prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski, Marzena Błaszczyk - członkowie Zarządu