Szanowni Państwo,

wzywamy do przesłania odpowiedzi na wniosek złożony przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska 10.06.2021 r. dotyczący konkursu Perły Samorządu. Otrzymaliśmy systemowe potwierdzenie, że wniosek został przez Państwa odczytany. Termin odpowiedzi minął tydzień temu.

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list