W odpowiedzi na Pański wniosek z dnia 14.10.2021 r, w sprawie udzielenia
informacji publicznej dotyczącej ilości złożonych oświadczeń w sprawie
ustanowienia zakazu wykonywania polowania na nieruchomości,
Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
informuje, że do dnia udzielenia niniejszej informacji do Starostwa
Powiatowego w Jarosławiu wpłynęły 3 oświadczenia o zakazie wykonywania
polowania.

--
Z poważaniem

Bożena Mazur

Inspektor w Referacie Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

tel. 16 624 62 86 / 43