W  załączniku  przesyłam  odpowiedź  na  wniosek  o udostępnienie 
informacji  publicznej.

Urząd  Gminy  Borowie

Marta  Serzysko

Załączniki

  • SKM_C300i211108132201.pdf