Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. przygotowania raportu o stanie gminy za 2020 rok.

--
Małgorzata Bukowska
Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 56 472-96-10
tel/fax 56 474-27-14

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska reprezentowana przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, ul. Rynek 1, Nowe Miasto Lubawskie, tel. (56)472-96-10, fax (56)474-27-14, e-mail: urzad@umnowemiasto.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim można uzyskać kierując korespondencję na adres e-mail: iod@umnowemiasto.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań realizowanych przez Urząd Miejski, w tym zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań z zakresu organów administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumień z tymi organami.

Więcej informacji z zakresu spełnienia obowiązku informacyjnego można uzyskać pod adresem: bip.umnowemiasto.pl

Załączniki

  • OR.1431.52.2021.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list