Dzień dobry.

Poniżej zamieszczam odpowiedzi, na zadane we wniosku pytania.

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
f) inne osoby - kierownicy jednostek podległych

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a) dostępność wskaźników, danych i informacji,

b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za
2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
ODPOWIEDZI
g) w raporcie znajdują się informacje - sprawozdania wynikające w planów
pracy komisji Rady Miejskiej, o które wnioskowano

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI f)
analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
f) komisje rady typowały zagadnienia, w których obszarze oczekiwali
sprawozdań, które potem zostały umieszczone w raporcie

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
A)informowano na stronie internetowej/biuletynie urzędu

g)na obwieszczeniach informujących o zwołaniu sesji

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub
50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?

b) nie było takich zgłoszeń

Jednocześnie przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.

Michał Przybył

p.o. Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych

UM w Myśliborzu

Pobierz list