Szanowni Państwo,

poniżej załączam odpowiedzi, tzn. pod każdym pytaniem znajduje się tylko
wybrana przez nas odpowiedź.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
g) inna opcja - Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Starogard Gdański
"Starogardzki Ratusz" jest miesięcznikiem, z tym, że nie wydajemy go w
miesiącu lipcu. Wydawany jest w pozostałych 11 miesiącach roku.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku - 17 000 egzemplarzy.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
b) nie.

6) Czy istniejÄ
zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstĂłw w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbÄ
o ich nieodpłatnÄ
publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
c) Ĺźadne z powyĹźszych. Przeważnie nadsyłane teksty są publikowane.

Z poważaniem,
Małgorzata Rogala
Zastępca Naczelnika
Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna "Starogardzkiego Ratusza"
Urząd Miasta Starogard Gdański

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Mon, 30 Nov 2020 03:33:52 -0000
Nadawca: sprawa-34463@fedrowanie.siecobywatelska.pl
OdpowiedĹş-Do: sprawa-34463@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: ratusz@um.starogard.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujÄ
cych informacji
publicznych:

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
a) wydawana rzadziej niĹź trzy razy do roku;
b) kwartalnikiem;
c) dwumiesięcznikiem;
d) miesięcznikiem;
e) dwutygodnikiem;
f) tygodnikiem;
g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
Prosimy o opisanie sytuacji.

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
b) jest dostępna tylko online;
c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
czy:
a) jest bezpłatna;
b) jest płatna.

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
a) tak;
b) nie.

6) Czy istniejÄ
zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstĂłw w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstĂłw, w ktĂłrym zawarte sÄ
jasne kryteria przyjmowania tekstĂłw do
publikacji;
b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
tekstĂłw, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje kaĹźdorazowo
redaktor naczelny lub zespół redakcji;
c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty sÄ
zawsze
publikowane w gazecie;
d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko
lub nigdy nie sÄ
publikowane w gazecie;
f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbÄ
o ich nieodpłatnÄ
publikację przez (można wybrać kilka
odpowiedzi):
mieszkańców,
a) przewodniczÄ
cego/przewodniczÄ

rady gminy;
b) radnych opozycji;
c) radnych rzÄ
dzÄ
cej koalicji;
d) organizacje społeczne;
e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
f) lokalny biznes;
g) inne podmioty (jakie?).

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
a) odmĂłwiono publikacji takiego tekstu;
b) nie udzielono Ĺźadnej odpowiedzi;
c) Ĺźadne z powyĹźszych.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-34463@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to,
by nie zmieniać podanego adresu.

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarzÄ
du, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 SÄ
d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ
dowego

Załączniki