W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Anna Konwerska

--
RODO- informacja dotycząca danych osobowych znajduje się pod adresem:
https://bip.gminalanieta.pl/artykul/rodo. Jeżeli otrzymają Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę prosimy o jej odesłanie do nadawcy oraz o jej
usunięcie z systemu. Przechowywanie, kopiowanie oraz rozpowszechnianie
wiadomości przez osoby inne niż jej adresaci może skutkować
odpowiedzialnością prawną w związku z naruszeniem prywatności
korespondencji.

Załączniki

Pobierz list