W nawiązaniu do wniosku z dnia, informujemy, że Gmina Sękowa nie
przekazała danych wyborców Poczcie Polskiej S.A.

--
Krzysztof Matusik
Urząd Gminy Sękowa
18 3518016 w.30

Klauzula Bezpieczeństwa Gminy Sękowa. Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.
Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji mailowej z Państwem jest Gmina Sękowa, więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod adresem www.sekowa.pl/ochrona-danych-osobowych

Pobierz list