Dzień dobry.

Potwierdzam odbiór wniosku.

Z poważaniem
Piotr Popławski
Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej