To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 21
lutego 2022 do "Gmina Warta" <gmina@gimwarta.pl> z tematem "wniosek o
informację".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.