Witam

W odpowiedzi na zadane pytania Gmina Miasto Radziejów poniżej udziela
odpowiedzi:

Pytanie nr 1: NIE;
Pytanie nr 2: NIE;
Pytanie nr 3: NIE;
Pytanie nr 4: NIE;

P:ozdrawiam

--
Waldemar Szyper
Urząd Miasta Radziejów
tel.54 285 7118
fax.54 285 7105

KLAUZULA POUFNOŚCI Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.