SG.1431.4.2022

                                           Pani

                                          Marta Jagusztyn

w odpowiedzi na złożony wniosek poniżej udzielam odpowiedzi na zadane
pytania.

Załączniki