W celu usprawnienia komunikacji w załączniku przesyłamy wniosek podpisany podpisem zaufanym w PDFie oraz w wersji skompresowanej.
Prosimy o odpowiedź w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

Z wyrazami szacunku,

Marta Jagusztyn
Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707

Załączniki

  • Wniosek_do_Nadlesnictw_ponowienia_PODPIS_4AmKxvX.pdf
  • Wniosek_do_Nadlesnictw_ponowienia_PODPIS_1STRVsB.zip