Przedstawiciele miasta nie zgłaszali żadnych wniosków podczas
konsultacji społecznych Planów Urządzania Lasów.

Pozdrawiam

--
Waldemar Szyper
Urząd Miasta Radziejów
tel.54 285 7118
fax.54 285 7105

KLAUZULA POUFNOŚCI Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.