Urząd Gminy w Osieku potwierdza odbiór wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r.

Pozdrawiam,

Izabella Kubińska

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123