Urząd Miasta Bochnia uprzejmie informuje, iż Państwa wniosek o informację publiczną
z dnia 09 stycznia 2018 roku został zarejestrowany na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta pod nr 653 / 2018

Artur Woźny
Pomoc Administracyjna Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich
Urząd Miasta Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 2
32-700 Bochnia
tel. (014) 61-49-107
www.bochnia.pl
umb@um.bochnia.pl

Pobierz list