Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostepnienie
informacji publicznej
Z poważaniem
Beata Wszoła
BUOŚ UM Brzeg
Tel 774160519
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

odp. informacja publiczna Plany Urządzania Lasu

Załączniki

  • odp._informacja_publiczna_Plany_Urządzania_Lasu.pdf