Dzień dobry

W odpowiedzi na pismo  z dnia 21 02.2022 przesyłam odpowiedzi na pytania
dotyczące   Planów Urządzania Lasów  z Gminy  Bobowa

Pytanie 1.

odp.

2. NIE

Pytanie 2.

odp.

2 NIE

Pyanie 3.

odp.

2. NIE

pytanie 4.

odp.

2. NIE

Pozdrawiam:

Małgorzata Setlak

Urząd Miejski w Bobowej

Pobierz list