W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2022 r. o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy w Szczutowie poniżej odpowiada na pytania:

Pytanie 1.
Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
1. Nie
Pytanie 2.
Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?
1. Nie
Pytanie 3.
Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?
1. Nie
Pytanie 4.
Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?
1. Nie

Podinspektor ds. ochrony środowiska
Monika Grzywińska
Urząd Gminy w Szczutowie
ul. Lipowa 5A
tel. 024 276-71-67 wew. 106