Czernice Borowe, 10 stycznia 2018 r.
                                                      Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
W odpowiedzi na informację Publiczną z dnia 9 stycznia 2018 r. ,Urząd
Gminy Czernice Borowe, uprzejmie informuje:
1) Uchwała Nr 59V/11   Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011
r.w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych
  ( Dz.Urz.Woj. Maz. poz.1264 )skan w załączeniu,
2) Nie utworzono rady pożytku publicznego.
3) Uchwała Nr 80/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca
2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Czernice Borowe ( Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 3753) skan w
załączeniu.
4) Konsultacji społecznych nie prowadzono w latach 2014- 2016.
4)Rada Gminy Czernice Borowe podjęła :
     2014r. - 95 uchwał,
    w 2015 r. - 82 uchwały,
    w 2016 r.   - 43 uchwały.
5) Nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy,
6) Nie utworzono Rady Seniorów,
7) Wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała Rady Gminy i Zarządzenie Wójta
Gminy w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik skan.
8)Nie funkcjonuje w Gminie budżet obywatelski.

Bogumiła Cienkus
Sekretarz Gminy

ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe
tel. 23 674-62-15, faks 23 677-00-13

www.czerniceborowe.pl, bip.czerniceborowe.pl
{{ email }}

Załączniki

  • skan20180110095444.pdf
  • skan20180110095408.pdf
  • skan20180110095220.pdf
  • skan20180110095039.pdf