Frombork, 10.01.2018r.
S. 1431.4.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 roku o udostępnienie
informacji publicznej uprzejmie informuję, że:
1. w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/836;
2. w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie);
3. w gminie nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego);
4. w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/776;
5. Rada Miejska we Fromborku w 2014 roku przyjęła uchwał 93, 2015 roku -
98, 2016 roku -82;
6. w 2014 roku przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami, w 2015 roku -
2, w 2016 roku - 2;
7. w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym);
8. w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym);
9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim
- http://frombork.samorzady.pl/art/id/3131;
10. w gminie nie obowiązują żadne zarządzenia organu wykonawczego,
wydane w związku z realizacją funduszu sołeckiego;
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty;
12. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami;
13. w poszczególnych latach 2014-2016 w budżecie gminy nie przeznaczono
środków na budżet obywatelski.
Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi na wniosek.

__________________________
Agnieszka Nawrot-Kopycińska
Sekretarz Gminy Frombork

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku
ul. Młynarska 5a
14-530 Frombork
tel. 55 244 06 65

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

  • Odp._na_wniosek_S.1431.4.2018_bFUJzsN.pdf