OR.1431.18.2022 r.

Odpowiadając na przesłany wniosek informuję, że Urząd Miasta Lubawa nie
zgłaszał wniosków podczas konsultacji społecznych Planów Urządzania Lasu
organizowanych przez Lasy Państwowe.

Katarzyna Żuchowska

Sekretarz Miasta

W dniu 2022-02-23 o 16:36, {{ email }} pisze:
--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.