Załączniki

  • Pismo_Wójta_Gminy_Zabierzów.pdf
  • rezolucja_1.pdf
  • rezolucja.pdf
  • Informacja_publiczna_Fundacja_Lasy_i_Obywatele_odpowiedź_IOD.1431.32.2022.docx