Panowie

Szymon OSOWSKI

Bartosz WILK

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

W załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa we
wniosku o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem

Paweł Piotrowicz

---------------------

Paweł Piotrowicz

Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

Urzędu Miasta Torunia

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

56 6118747, p.piotrowicz@um.torun.pl

Załączniki

Pobierz list