W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. odpowiadam na zawarte w nim pytania:

Ad.-1) Nie.

Ad.-2) Nie.

Ad.-3) Nie.

Ad.-4) Tak.

Ad.-4, 5, 9, 10) Uchwały i zarządzenia dostępne są w BIP Gminy Dobromierz.

Ad.-6, 7) Informacja dostępna w BIP Gminy Dobromierz.

Ad.-7) Tak.

Ad.-8) Nie.

Ad.-11, 12, 13) W Gminie Dobromierz funkcjonuje fundusz sołecki. Informacje
o środkach finansowych zaplanowanych i wydatkowanych na ten cel dostępne są
w BIP Gminy Dobromierz.

Z poważaniem, Monika Borysewicz, sekretarz

Gmina Dobromierz

Pobierz list