W nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że :
- W gminie nie obowiązuje uchwałą dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjacji lokalnej
- w gminie Kazanów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej
- tak , w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Dostępna jest na stronie bip http://www.ugkazanow.bip.org.pl/ w zakładce uchwały Rady Gminy
- w latach 2014-2016 przez Radę Gminy podjęto 147 uchwał
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - 4
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- link do uchwały http://www.ugkazanow.bip.org.pl/?tree=391,2016%20rok
- nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski

UG Kazanów