Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki wysyła uzupełniającą odpowiedź na
informacje publiczną dot. Planów Urządzania Lasów

--
Pozdrawiam

Barbara Wyszomierska

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki

Tel. 257879105 wew.113

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kosów Lacki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, tel.: 25 787 91 05, e-mail: {{ email }}. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie http://www.kosowlacki.pl/w zakładce RODO Ochrona danych osobowych.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

  • inf._publ._lasy_państwowe.pdf
  • uzupełnienie_odp._lasy.pdf