W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

1. W Gminie Rusiec nie funkcjonuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publ. w ramach inicjatywy
lokalnej.

2. W Gminie Rusiec nie utworzono gminnej rady działalności publicznej.

3. W Gminie Rusiec nie powołano rady oświatowej.

4. UCHWAŁA NR XXIII/213/2017 RADY GMINY RUSIEC  z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Rusiec.

5. W latach 2014 - 2016 Rada Gminy Rusiec podjęła 230 uchwał.

6. W latach 2014-2016 przeprowadzona została jedna konsultacja z
mieszkańcami.

7.W Gminie Rusiec nie utworzono młodzieżową radę gminy.

8. W Gminie Rusiec nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W Gminie Rusiec nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

10. Brak zarządzeń wydanych w zw. z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11. W Gminie Rusiec nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. W Gminie Rusiec nie funkcjonuje budżet obywatelski.

13. W Gminie Rusiec nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

--
Monika Pawlak
insp. ds. kadr i rady gminy
Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35
97-438 Rusiec
tel. 43 67 66 011 (wew. 235)

Pobierz list