W dniu 15.01.2018 o 08:54, Gmina Ropa pisze:
Urząd Gminy w Ropie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 9
stycznia 2018 r.
Urząd Gminy w Ropie
Ewa Wantuch

Załączniki

Pobierz list